Hổ trợ kỹ thuật mạng Wifi và truyền hình FPT

Hướng dẫn khắc phục lỗi Wifi Internet

 • Lỗi Wifi ! vàng ( IP/DNS)
 • Lỗi Wifi ! vàng ( Proxy)
 • Lỗi Wifi x đỏ ( Lỗi Turn off card Wifi)
 • Lỗi Wifi x đỏ ( Lỗi chưa cài đặt driver Wifi )

Hướng dẫn cài đặt Wifi

1. Hướng dẫn cài đặt thiết bị modem G97RG6M


2. Hướng dẫn cài đặt thiết bị moden TPlink 840, 841


3. Hướng dẫn cài đặt thiết bị Modem TP-Link Archer C2

 • Hướng dẫn cài đặt đổi tên Wifi
 • Hướng dẫn cài đặt mật khẩu Wifi

Hướng dẫn sử dụng và khắc phục sự cố truyền hình FPT

1. Hướng dẫn sử dụng truyền hình FPT


2. Hướng dẫn khắc phục sự cố truyền hình FPT

Bộ giải mã HD Truyền hình FPT có hình không có tiếng

 • Kiểm tra cáp HDMI, cắm cáp sang cổng HDMI khác trên Tivi

Bộ giải mã HD Truyền hình FPT có tiếng không có hình

 • Kiểm tra cáp HDMI, cắm cáp sang cổng HDMI khác trên Tivi

Bộ giải mã HD Truyền hình FPT không xem được 1 vài kênh

 • Tắt/ Bật Modem và Box.

Bộ giải mã HD Truyền hình FPT không xem được truyền hình

 • Tắt/ Bật Modem và Box.

Truyền hình giật, xé hình

 • Tắt/ Bật Modem và Box, Kiểm tra cáp HDMI, cắm cáp sang cổng HDMI khác trên Tivi

Hướng dẫn sử dụng và khắc phục sự cố truyền hình FPT Play Box

1. Hướng dẫn sử dụng truyền hình FPT Play Box

 • Hướng dẫn sử dụng truyền hình FPT Play Box